benelux
nl

40B96

Main features & Overview

Overview

Microprocessor gebaseerde indicator geproduceerd met SMT in 96x48 (1/16 DIN) formaat.

De toestellen hebben een faceplate met Lexan membraan (gegarandeerd IP65) met 3 toetsen, een 5 digit display en 4 LED's voor het aanduiden van de statussen van de uitgang.

Het ingangssignaal kan geselecteerd worden uit een breed scala van sensoren: Potentiometer (minimum 100Ω), Load cell met sensitivity autoranging tussen 1,5 en 3,3mV/V en Spanningsmeter druksensor. De selectie wordt gemaakt door de faceplate toetsen te gebruiken.

Een digitale ingang(24Vdc/4mA) is beschikbaar voor reset, hold, flash, peak handling of releasing latch.

De toestellen hebben maximaal 4 uitgangen die zowel mechanische relais als logische uitgangen kunnen zijn.

Eén uitgang van 0/4 tot 20mA (max. 500Ω) is beschikbaar voor retransmissie van het gemeten ingangssignaal.

De retransmissie uitgang, de digitale ingang en de derde uitgang zijn ook beschikbare opties.

Tot slot kan er een triac worden gemonteerd om resistieve belastingen op te drijven tot een maximum van 1A bij 240V uitgangen) om resistieve belastingen op te drijven tot een maximum van 2,5A bij 220V.

Elke programmeerbare procedure is vereenvoudigd door de parameters te groeperen in functieblokken (CFG voor de controle parameters, Inp voor de ingangen, Out voor de uitgangen, etc) en door de gebruiker de mogelijkheid te geven om een vereenvoudigd menu weer te geven met de frequent gebruikte parameters.

Om de configuratie nog te vereenvoudigen, is er een programmeerkit beschikbaar voor PC, waar je met een software programma de parameters van het toestel kan configureren. Een kabel is hierbij nodig (data sheet code GF_eXpress).

Description

 • Ingang voor spanningsmeter of potentiometer, configureerbaar via de faceplate
 • Controle van sensorvoeding
 • Gemakkelijk te kalibreren met sensitivity auto-ranging
 • Beveiligd met persoonlijke code
 • Configureerbaar met serial link
 • Interne linearisatie voor meeteenheden
 • Labels voorzien voor de vaak voorkomende fysieke units
 • Sample time en trip intervention is programmeerbaar tussen 15 en 120msec met resolutie tussen 4000 and 30000 stappen
 • Retransmissie van het gemeten variabele signaal
 • 4 trip points, volledig configureerbaar via de faceplate
 • 6 draads kalibrering bij de versie voor magnetostrictieve sensoren

Downloads

Gefran product range brochure
Indicators, Alarm Units
40B96 datasheet
Catalog Read Me
GF_eXpress ReadMe
GF_eXpress UserGuide
Installation and Operation Manual
Catalog ver. 2.91.0
GF_eXpress ver 2.1.39
Address Map Modbus

Certifications

2D/3D Files

File 2d

40b96_assy.dxf
40b96_assy.pdf

File 3d

40b96_assy.igs
40b96_assy.stp

All files

40b-96.zip