tr
tr

Main features & Overview

Overview

GF_Project VX; Gefran cihazları otomasyon, kontrol, Sürücü ve Sensör ailelerinin gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için entegre geliştirme ortamıdır (IDE).
GF_Project VX, farklı tip Otomasyon projesinin yapılandırılması ve işletmeye alma, yazılım bakımı, servis ve entegrasyon gibi diğer proje fazları için yararlı tüm araçları içerir.

GF_Project VX aşağıdakileri gerçekleştirebilir:
Uygulama yapılandırmasına ayrılmış yatırımı koruyarak ve doğru ürünü, doğru zamanda doğru müşteriye sunarak otomasyon çözümleri geliştirme
Makine ve tesislerin komple kontrolü ve grafik arayüzünün yapılandırılması için uygulamalar yaratma
Çok platformlu çözüm geliştirme
Öğrenme zamanını azaltma, destekli geliştirme sunma ve grafik yapılandırmadan faydalanarak yapılandırma hatalarını giderme
Mevcut projelerin kısımlarını kolayca yeniden kullanma
Değişik tip grafik arayüzleri sayesinde programlayıcıya, bir otomasyon projesi geliştirmek için en iyi ve en etkili araçlar sunulur. Bu, size “görsel” ve “tak çalıştır” yaklaşımı sunar, bunun sayesinde proje yapılandırma tamamen grafik ve desteklidir.

Description

Gefran Yazılım Uygulamaları
Operatör Arayüzü
Enjeksiyon presleri
Plastik üfleme
Çok bölgeli sıcaklık kontrolü
Ekstrüzyon
Dozaj üniteleri
Isıl işlem fırınları
Tesis otomasyonu
Özellikler
Çok platformlu çözümlerin geliştirilmesi
IEC61131-3 standardı uyarınca programlama
IEC61131-3 programlama dili (LD, ST, IL, SFC, FBD)
Çevrim İçi Hata Ayıklama
Tüm Gefran kataloğu cihazlarının yapılandırılabilirliği
Gefran GCube modula platformu için entegre çözüm

Downloads

Automation platforms
Gefran product range brochure
4.0 plastic application catalogue
GF_Project VX datasheet