tr
tr

Main features & Overview

Overview

SMT kullanılarak üretilmiş, 48x48 (1/16 DIN) formatlı, mikroişlemci kontrolör.

Alet, IP65 seviye ön yüz koruması sağlayan, Lexan membran ile korunan komple bir operatör arayüzü sunar.

Söz konusu alet; 4 tuş, her biri 4 dijitli iki yeşil LED ekran, 4 lojik veya röle çıkışı için 4 kırmızı sinyal LEDİ ve aletin çeşitli işleme durumlarını belirtmek için programlanabilir diğer 3 LED ile donatılmıştır.

Üretim değişkeni için ana giriş üniversaldır ve birçok giriş sensör tiplerini bağlama imkânını sunar: Tümü, ön yüz tuşları kullanılarak belirlenebilir özel linearizasyon imkânlı J, K, R, S, T, B, E, N, Ni-Ni18Mo, L tip termokupl; 3 telli Pt100 dirençli termometre; PTC termistör; 0-50mV, 10-50mV, 2-10V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA lineer girişler ve potansiyometre.

Aletin üzerindeki iki nokta aracılığı ile belirlenen lineer bir fonksiyonu kullanarak giriş düzeltmesini etkin kılmak mümkündür.

Giriş tipi, ön yüz tuşlarından seçilir ve dış şönt veya adaptör gerekmez.

İkinci bir yardımcı yalıtılmış analog giriş mevcuttur; söz konusu giriş, lineer bir giriş (0-10V, 2-10V, 0-20mA / 4-20mA), uzaktan ayar noktası, potansiyometre veya akım trafosu için de yapılandırılabilir.

Yardımcı giriş fonksiyonu, özel linearizasyon imkânı dâhil tamamen yapılandırılabilir.

Azami 4 yerel ayar noktası seçimi için 2 mevcut yalıtılmış dijital giriş; iç zamanlayıcı start, stop ve reset; Otomatik/Manuel, Yerel/Uzaktan fonksiyonları; alarm belleği reset; giriş hold fonksiyonu yapılandırmak mümkündür.

Alet, azami 4 röle (3A/250V) veya lojik (12Vdc, 20mA) çıkış ve gerilim veya akımdaki azami 2 yalıtılmış analog çıkış ile donatılmış olabilir.
Her çıkışın fonksiyonu, ön yüz ile tamamen yapılandırılabilir.

Mevcut fonksiyonlar; kontrol çıkışı, alarm çıkışı, zamanlayıcı, dijital giriş yineleme, üretim değeri, ayar noktaları, sapma, alarm ayar noktası veya dijital haberleşmeden okunan değerin yeniden iletimini kapsar.

Dış sensör veya potansiyometrelere güç sağlamak için bir diğer yalıtılmış çıkış (10 veya 24Vdc, 30mA max.) mevcuttur.

Seri haberleşme arayüzü RS485 (RS232C uyumlu), her parametreyi okumayı veya değiştirmeyi veya aleti çevrim içi yönetmeyi (yerel/uzaktan manuel/otomatik komütasyon, iç zamanlayıcı kontrolü, çıkışların direkt kontrolü) mümkün kılar.

Mevcut protokoller: MODBUS RTU ve CENCAL (Gefran).

Opsiyonel seri haberleşmeler; Current Loop, RS232 veya RS485 olabilir; protokol ise Gefran (Cencal) ve Modbus arasından seçilebilir.
Bu protokolleri kullanarak, her alet parametresine yazmak mümkündür.

Aletin tüm programlama prosedürleri; parametrelerin fonksiyon blokları halinde gruplandırılması (kontrol parametreleri için CFG, girişler için Inp, çıkışlar için Out, vb.) ve en sık kullanılan parametreleri girmek için basitleştirilmiş bir menü seçme imkânı ile kolaylaştırılmıştır.

Yapılandırmayı daha da basitleştirmek için, Windows için menü destekli bir yapılandırma programı ve aleti bağlamak için gerekli kabloyu içeren, PC için programlama kiti mevcuttur (80021 kodlu veri sayfasına bakın).

Description

  • Tuştakımından konfigüre edilebilen girişler
  • %0,2  doğruluk
  • İki kontrol çıkışı
  • Konfigüre edilebilen 3 alarm
  • 2 analog çıkış
  • 2 konfigüre edilebilen dijital giriş
  • Yardımcı giriş
  • Proptan kaynaklanacak kısa devreye karşı koruma
  • Self tunining, Autotuning,Uzaktan ayarlama
  • Çoklu foksiyon setleme

Downloads

Brochure Controllers and programmers
Gefran product range brochure
800 datasheet
Catalog Read Me
GF_eXpress ReadMe
GF_eXpress UserGuide
Installation and Operation Manual
Catalog ver. 2.91.0
GF_eXpress ver 2.1.39
Address Map Modbus

Certifications

EU_Conformity declaration_400, 401, 40T72, 450, 1000, 1001, 1101, 600, 600OF, 650, 1250, 1350, 1200, 1300, 800, 1600, 1800, 3400, 3500, 4400, 4500, 2301, 2500, MD8, GFXTERMO4
UK Conformity declaration - 800 - 800P - 800V - 800PV

2D/3D Files

File 2d

800_v_p_pv.assy.dxf
800_v_p_pv.assy.pdf

File 3d

800_v_p_pv.assy.igs
800_v_p_pv.assy.stp

All files

800_v_p_pv.zip