tr
tr

GFX OP

Main features & Overview

Overview

Tüm Geflex serisi yapılandırma ve arıza teşhisi için terminal.

Söz konusu terminal lexan membrandan (IP65 ön koruma garanti eder) oluşur .

Üç adet 4 dijitli ekran; bunların ikisi değişkenleri (PV üretim değişkeni, SP ayar noktası) görüntülemek ve 2 dijitli bir ekran, sorgulanan Geflex düğümünü belirlemek için. Yazılım menülerine erişmek ve ayarları yapmak için altı fonksiyon tuşu.

Ondört LED: Çıkış durumu arıza teşhisi için altı ve alet durumu için sekiz tane.

Söz konusu terminal, on üniteye kadar, her Geflex ünitesinin komple yapılandırmasını kaydedecek kapasitede bir iç bellek ile donatılmıştır.

Geflex üniteleri doğrudan yerinde yapılandırılabildiğinden bu özellik, söz konusu terminali tesis bakımı için özellikle uygun kılar ve bundan sonra veriler bir PC üzerinde depolanabilir.

Ayrıca ters işlem mevcuttur: Bir PC’den GFX_OP terminaline veri indirmek, bir tesis üzerinde işlem görmek ve Geflex ünitelerini yapılandırmak.

İki versiyon mevcuttur: Pano arkası montaj: Terminal, Geflex soğutucu veya bir DIN rayı üzerine monte edilebilir; pano önü montaj: Terminal, tesisin kontrol paneli üzerine doğrudan sabitlenebilir.

Her iki durumda güç beslemesi, Geflex üniteleri ile doğrudan tedarik edildiğinden terminal, herhangi bir dış güç beslemesi gerektirmez.

Bir PC ile kullanım için komple 24Vdc güç beslemesi ve bir bağlantı kablosu kiti tedarik edilir.

Description

Parametre reçetelerini kaydetmek/çoğaltmak için yapılandırma terminali

  • Üçlü Ekran
  • 6 fonksiyon tuşu
  • 14 LED
  • 24Vdc güç beslemesi
  • 10 üniteye kadar Geflex yapılandırma yüklemek/indirmek için iç bellek

Downloads

Gefran product range brochure
Power control
Datasheet Geflex accessories
GFX_OP datasheet
Installation and Operation Manual