tr
tr

AC2

Main features & Overview

Overview

 Birbirleriyle değiştirilebilir MgO insertli - Endüstriyel süreçler ve fırınlar

Description

 • Yükseltilmiş çıkış sinyali
 • Isı limitleri
  T tipi için -40 ... + 350°C
  J tipi için -40 ... + 550°C
  E tipi için -40 ... + 600°C
  K tipi için -40 ... +1050°C
  (kaplama çapları için tabloya bakın)
 • Tolerans:
  UNI 7938, IEC standartları 584.2 Sınıf 1:
  T tipi için: ± 0,5° C (- 40 ... + 125° C)
  ± 0.004 [t] (t > + 375° C)
  J, E, K tipi için: ± 1.5° C (- 40 ... + 375° C)
  ± 0.004 [t] (t > + 375° C)
 • Mineral yalıtılmış değiştirilebilir insert
 • Uygulama çok yönlülüğü

Downloads

Brochure (Thermocouples, Resistance Thermometers, Thermowells)
Gefran product range brochure
AC2 datasheet
Catalog ver. 2.91.0

Certifications

EU Conformity declaration_AC6, AC6M, AC2, AC8, AC9