tr
tr

Merkür doldurulmuş (M Serisi)

Gefran tarafından tasarlanan cıva dolgulu eriyik basınç sensörleri, 400°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda proses ortamlarında kullanılmak için uygundur ve başta ekstrüderler olmak üzere, plastik makinelerde eriyik basıncının ölçülmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır.

M Serisi kapsamındaki tüm ürünler, yalnızca büyük ölçekli sabit kurulumlarda, büyük ölçekli sabit sanayi araçlarında ya da Avrupa Direktifi 2011/65/EU ile uygun şekilde ArGe amaçlı olarak laboratuvar işletmeleri arası ekipmanlar için kullanılmak üzere sunulmaktadır.


RoHS II ile ilgili bilgi notuna bakın

 

Want to know more about
GEFRAN’s products and solutions?
Register for the newsletter.