tr
tr

Gefran’in yeni Performans serisi PID regülatörleri

13 Nisan 2017, Perşembe

Gefran üç model içeren yeni PID regülatörleri ailesini piyasaya sürüyor: 850/1650/1850. Bir dizi entegre işlevi, bir makinede kurulu cihaz sayısını azaltıyor ve yapılandırmayı basitleştiriyor.

Doğru regülasyon, bir dizi seçenek ve münhasır işlevler bu cihazları çok akıllı hale getiriyor ve böylece, bir üretim sürecini regüle ve kontrol etmek basitleştirilerek birkaç cihaz yerine tek bir cihaz takılıyor (çift regülatör, PLC ve HMI, zamanlayıcı).

 

Bu yeni ürün grubunu tanımlayan en uygun ifade ‘uygun maliyetli’ ifadesidir, çünkü mantıksal ve matematiksel işlevlerine eşlik eden yüksek hassasiyetine, stabil ölçümüne ve PID regülasyonuna rağmen önemli derecede düşük satın alma, kurulum ve işletim maliyetine sahip.

Bu özellikleri sayesinde bu Performans serisi, metallerin ve laboratuvar ekipmanlarının ısıyla muamelesi gibi regüle edilen prosesler ile özellikle hassas ve doğru ölçüm gerektiren farmasötik ve tıbbi sterilizasyon prosesleri için ideal çözümdür.

Yeni regülatörler ürün grubunu genişletme sürecine devam ediyor ve Frost & Sullivan’ın geçen sene kendi kategorisinde yılın PID regülatörü olarak seçtiği 650/1250/1350 ailesinin doğal gelişimini temsil ediyor. 1/16, 1/8 ve ¼ DIN olmak üzere üç ebatta sunulan 850/ 1650/ 1850 serisi, 650/1250/1350 ailesinin ödül kazanmasına zemin teşkil eden münhasır özelliklerinin birçoğunu paylaşıyor ve hatta daha fazlasını sunuyor.

Özelleştirilebilir ekran, operatörün kolay okuyabilmesi için parlak aydınlatma ve yüksek çözünürlük, bir yazılım aracı yardımıyla kolay yapılandırma, çok dilli mesajlar, önleyici bakım planlama işlevleri ve kesintisiz enerji tüketimi izleme gibi bir dizi özellik değiştirilmeden korunuyor.

Ayrıca, bu yeni seride bir makinede kurulu cihaz sayısının azaltılmasına imkan tanıyarak yapılandırmayı basitleştiren ve böylece zamandan ve paradan tasarruf sağlayan bir dizi entegre işlev sunuluyor:

  • Çift çevrimli: iki bağımsız regülasyon çevrimi ile iki regülatör teke indiriliyor ve elektrik kabloları ile yapıyla ilgili işlerden tasarruf sağlanıyor.
  • 32 entegre zamanlayıcı: bir zamanlayıcı + regülatör yerine tek bir regülatör.
  • 32 mantıksal blok, 8 matematiksel blok ve ilave G/Ç’lar: kimlik doğrulama kontrolleri, makine başlatma/durdurma komutları ve alarmlar, üretilen parçaların sayılması, karşılaştırmaların yapılması vb. gibi basit kontrol işlevlerinin yapılmasında bilgisayara ihtiyaç kalmaz. Ayrıca, deneyimli programcıya ya da karmaşık programlama yazılımına ihtiyaç yoktur; ücretsiz yapılandırma aracı yeterlidir.

 

Tüm seçenekler tüm ebatlarda kullanılabilir. en küçük ebatta 3 ilave dijital girişle başlayıp 8 dijital GİRİŞ / ÇIKIŞ genişletmelerine ve ¼ DIN ebatında 8 röle çıkışlarına uzanır. Bu ilave G/Ç’lar mantıksal bloklarla yönetilebilir ve 31’e varan G/Ç’ı olan bir makinenin komple kontrolüne izin verir.

 

İki bağımsız bölgenin PID kontrolü, yani basamaklı kontrol ve rapor kontrolü için çift çevrim. Döküm ve bakım fırınlarında, örneğin basamaklı kontrol potanın döküm malzemesi sıcaklığının stabil regülasyonunu sağlar ve ısıtma dirençleri için kritik olan sıcaklıklara ulaşmayı önleyerek kullanım ömürlerini uzatır.
Diğer taraftan, iki miktar arasında sabit bir oran korunarak (örneğin iki sıvı karıştırılırken) bir miktarın, diğer bir miktar temel alınarak regüle edilmesi gerekirse çözüm, oran kontrolüdür.

 

PID regülasyonuna ek olarak, bu yeni Performans ailesi çift ayar noktası profili programcısı sunar. İki farklı sıcaklık bölgesini yönetmek için ya da sıcaklık ve bağıl nemin içinde bağımsız ayar noktası profilleri ile programlandığı ve ortam başlatma, durdurma ve sıfırlama komutlarıyla senkronize edildiği inkübatör ve iklim hazneleri gibi iki farklı miktarı (sıcaklık ve basınç, sıcaklık ve nem) regüle eden uygulamalar için senkronize ve asenkronize profiller oluşturulabilir. Her bir adım özelleştirilen kayan metin mesajları ile açıklanabilir.

Son olarak, motor tahrikli valfler AÇIK/KAPALI komutlarıyla yönetilir ve geri bildirim aracılığıyla konumun izlenmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

Gefran service 3abe9c9d8c9b9c7c71c697fce251dbead9934582ba1b50ddb54099451334cb34

Gefran Talent Academy

We have an ongoing commitment to help our talent reach their full potential. This is why we have created FLY, Gefran’s Talent Academy. The aim of FLY is to build the company of tomorrow by creating value for the Group and its people today.